Rehobothschool Loosdrecht

Welkom vervolg

Naast identiteit is kwaliteit van onderwijs waar de school voor staat. Kwaliteit is geen statisch begrip. Wat we vandaag goed noemen, is morgen gewoon en overmorgen achterhaald. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu proces van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren.

Ieder mens is uniek en vanuit dat oogpunt brengen wij de kinderen respect bij voor de medemens. Het respectvol omgaan met elkaar betekent voor de leerkrachten dat zij in de klas aandacht besteden aan de manier waarop wij elkaar aanspreken. Ook de manier waarop we omgaan met elkaars spullen en die van school valt daar onder. Het omgaan met elkaar en de spullen ligt vast in de schoolregels. De leerkrachten bieden een duidelijke structuur waarbij veiligheid wordt geboden in de klas, in de school en in de directe omgeving van de school. Vanuit de Kanjertraining doen wij samen met de leerlingen kanjerlessen. Is uw interesse gewekt voor de Rehobothschool? U kunt contact opnemen voor het aanvragen van een schoolgids of een rondleiding.

Rehobothschool? Voor een waarde(n)volle tijd! 

Marjolein van Gelsdorp en Rob Salij

directeur

tel. 035-5821848

 Directie.rehobothl@proceon.nl

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl