Rehobothschool Loosdrecht

Snappet

 

 

In de groepen 5 t/m 8 werken wij op tablets. We gebruiken het programma Snappet. We maken hier gebruik van bij rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. In groep 5 en 6 werken de kinderen op een kleine tablet, in groep 7 en 8 werken de kinderen op een grote tablet met toetsenbord.

De kinderen krijgen instructie van de leerkracht. Vaak gebruiken wij daarbij het digibord. Daarna werken de kinderen aan de opdrachten op de tablet.

Voordelen van het werken met de tablet vinden wij dat:

- kinderen vaak meteen zien of het antwoord goed is

- de vervolgopdrachten helemaal op eigen niveau zijn

- de leerkracht op zijn/haar computer precies kan zien wat de leerling doet en zo extra uitleg kan geven aan de kinderen die dit nodig hebben

- kinderen na het werk van de les altijd extra oefenwerk hebben op eigen niveau

- kinderen kennismaken met hedendaagse technologie

 

In de groepen 1 t/m 4 hebben we een aantal i-pads die worden ingezet voor educatieve spellen.

Onze school

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl