Rehobothschool Loosdrecht

Organisatie van de school

 

De kleuters: groep 1 en 2:

Kleuters leren op een anderen manier dan grotere kinderen en moeten ook andere vaardigheden ontwikkelen. We werken veel in de kring. We doen kringactiviteiten die gericht zijn op taal,- of rekenontwikkeling. Maar ook muziek en sociale emotionele ontwikkeling (kanjertraining). Na de kring doen de kinderen werkjes aan hun tafel. Deze zijn vaak gericht op motorische vaardigheden, inzicht, cijfers, letters enz. De kinderen in groep 1 hoeven minder verplichte werkjes te maken dan de kinderen in groep 2. 
Als ze klaar zijn met werken, of als ze niet hoeven te werken, mogen de kinderen iets kiezen op het planbord. Ze plakken dan hun naam bij een hoek of spel wat zij willen spelen. Kleuters leren heel veel door te spelen, dat is dan ook een belangrijk onderdeel van het kleuteronderwijs.


Naast het spelen in de klas spelen we ook veel buiten. Kinderen van deze leeftijd hebben nog veel behoefte aan beweging en ze ontwikkelen hun sociale en motorische vaardigeheden. 2 Keer in de week gaan wij gymmen met de kleuters in de sporthal naast de school.

Een leerling die t/m 31 december binnenkomt, gaat in augustus/september naar groep 2. Leerlingen die na 1 januari vier jaar worden, blijven na de zomervakantie in groep 1. 

Groep 3 t/m 8:

Na de kleutergroepen begint het schoolse leren. Via uitleg, zelf ontdekkende werkplekken, bronnen (boeken, video, computer, internet) en schriftelijke verwerking maken de kinderen zich de lesstof eigen. In groep 3 en 4 leren de kinderen daarvoor de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen). In de hogere groepen vindt verdieping, toepassing en uitbreiding van deze kennis plaats. Bij de jaarlijkse groepsindeling wordt soms gekozen voor combinatiegroepen. Dit verschilt per schooljaar en is onder andere afhankelijk van het leerlingenaantal.

Wij werken op school volgens het EDI model: Expliciete Directie Instrucitie. Bij de instructielessen maken we (voor zover mogelijk) gebruik van de volgende lesopbouw: Lesoel benoemen en uitleggen, activeren van voorkennis, instructie, controle van begrip, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking. 
Daarbij maken we gebruik van beurtenstokjes en wisbordjes. Op een wisbordje schrijven de leerlingen het antwoord op de vraag van de leerkracht. Als de denktijd voorbij is worden de borden in de lucht gehouden en kan de leerkracht in 1 overzicht zien wie de instrucitie heeft begrepen. 

Onze school

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl