Rehobothschool Loosdrecht

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

In Loosdrecht is voor- en naschoolse opvang aanwezig voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor informatie kunt u bellen naar Stichting Eigen&Wijzer (locatie DePinkenstal), tel. 035-5826035 of mail planning@eigen-en-wijzer.nl. Samen met alle Loosdrechtse basisscholen is beleid ontwikkeld om kwalitatief goede voor- en naschoolse opvang te verzorgen.

 

Tussenschoolse opvang

De school stelt kinderen in staat onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten van het overblijven zijn voor de ouders/verzorgers. De leerlingen zijn gedurende het overblijven verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Het College van Bestuur van onze stichting heeft hiervoor een convenant getekend met het bestuur van Eigen&Wijzer. Ouders/verzorgers die voor hun kind gebruik willen maken van het overblijven, kunnen zich aanmelden via www.eigen-en-wijzer.nl/tso-rehoboth . Eén dag overblijven kost € 3,05.

Informatie ouders

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl