Rehobothschool Loosdrecht

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) op onze school bestaat uit ouders die allerlei activiteiten organiseren voor de kinderen. Zij werken mee aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en beheren de financiën verkregen uit de ouderbijdrage. Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden. De AC heeft een eigen reglement. De AC benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De penningmeester kan eventueel een persoon zijn van buiten de AC. De ouderbijdrage wordt door de AC geïnd. Zij legt jaarlijks verantwoording af van de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de directeur en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad.

Informatie ouders

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl