Rehobothschool Loosdrecht

Aanmelden

Aanmelding

Ruim voor uw kind 4 jaar wordt is het verstandig uw kind bij een basisschool aan te melden. Bij welke school u dat doet, bepaalt u natuurlijk zelf. Indien uw interesse uitgaat naar onze school, kunt u een afspraak maken met de directeur voor een gesprek. De bedoeling van dit gesprek is u een idee te  even over de organisatie van de school. Vanzelfsprekend laten wij u de school zien en maakt u kennis met de leerkrachten. Wij informeren u graag uitvoerig zodat u een weloverwogen schoolkeuze kunt maken. Het gesprek en de rondleiding duren circa 1 uur. Wanneer uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Voor een kleuter is het even wennen om naar school te gaan. Daarom is het mogelijk de laatste twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt alvast kennis te maken met de school. Uw kind mag dan vijf ochtenden op school komen kijken en meedoen. De verplichting om naar school te gaan, gaat op 5 jarige leeftijd in. Toch gaan de meeste kinderen van 4 jaar al naar de basisschool. Wanneer echter blijkt, dat zo’n hele dag te vermoeiend is, dan kunt u gerust uw kind een halve dag laten komen. Overlegt u dat even met de groepsleerkracht.

Aannamebeleid

De scholen van stichting Proceon staan open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Toch kan het zijn  dat een school een wachtlijst hanteert, waardoor uw kind niet direct geplaatst kan worden. Het bestuur kan hiertoe besluiten als een school niet genoeg ruimte heeft voor het aantal kinderen dat is aangemeld. Bij dit besluit is de kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt. Als er sprake is van een wachtlijst heeft de school een protocol voor de volgorde van toelating vanaf de wachtlijst. Uiteraard kunt u dit protocol inzien. Onze school heeft momenteel geen wachtlijst.Wanneer uw kind speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ziekte of ontwikkelingsstoornis, dan is het zeer aan te bevelen ons zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. In overleg met u maken we dan de afweging of uw kind het onderwijs en de zorg kan krijgen die het nodig heeft. Voor een zo goed mogelijke afweging hebben wij de informatie nodig van de bij uw kind betrokken zorgverleners. Ook kunnen wij u adviseren over de eventueel te nemen stappen om een passend onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren, zie ook Leerlingenzorg.

Op de scholen van Proceon is een beleidsplan “aannamebeleid van leerlingen” aanwezig, dat ervoor zorgt, dat deze afweging zorgvuldig wordt gemaakt.

Voor verdere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Marjolein van Gelsdorp of Rob Salij 035-5821848 of via de e-mail Directie.rehobothl@proceon.nl

Informatie ouders

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl